สินเชื่อ ธ.ก.ส 108 อาชีพ สำหรับคนไทยทุกคน

เรื่องควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ

ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน เกษตรกรไทยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เรื่องการเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญในการประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องมีการลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ล่วงหน้าเพื่อทำการเกตร ที่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา ในบางรายกว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาจนพอหมุนเวียนเงินค่าใช้จ่าย ก็ถึงฤดูต้องลงทุนในการเกษตรกรรมใหม่อีกแล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้จัดให้มีการสินเชื่อกู้เงินแบบต่างๆ ออกมา รวมไปถึงสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพตัวนี้ด้วย

สินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ เป็นสินเชื่อที่ใครๆ ไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถขอได้ โดยสินเชื่อนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน มีจุดประสงค์ให้ผู้ขอกู้นำไปต่อยอดด้านอาชีพเสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเกษตร โดยไม่จำกัดว่าบุคคลผู้ขอกู้จะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือเจ้าของกิจการก็มีสิทธิ์ใช้สินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพตัวนี้ด้วยกันทั้งนั้น เพียงเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยใช้เอกสารการกู้คือ เอกสารการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้เป็นทรัพย์สินเสนอหลักประกัน ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก โดยสามารถสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพนี้ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรไทยให้ได้มีแหล่งเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างดี

 

เรื่องควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ

อาชีพเกษตรกรเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรก็อยู่เคียงข้างชาวเกษตรกรเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งโครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ ล่าสุดนี้ถือเป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเกษตรกรและครอบครัวอย่างมาก แต่ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร เรามาดูเรื่องน่ารู้ของสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพนี้กันก่อนดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างที่ควรรู้

  • ใครก็ขอได้ ไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไร ตั้งแต่เป็นชาวสวน ชาวไร่ เป็นพนักงานบริษัท เป็นลูกจ้างรายวัน หรือเป็นเจ้าของกิจการขนาดย่อย สามารถขอได้โดยไม่จำกัดอาชีพ และไม่สำคัญว่ามีใบรับรองเงินเดือนหรือไม่
  • จุดประสงค์ของสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ นั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ขอกู้นำเงินสินเชื่อนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกร เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับสถานะทางการเงิน
  • สินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพสามารถขอได้ทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล โดยแบบกลุ่มมีวงเงินอยู่ที่ 50,000 – 300,000 บาท ส่วนรายบุคคลมีวงเงินที่ 3,000 – 100,000 บาท
  • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใครไม่มีหลักทรัพย์ก็สามารถใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันให้ได้